Поиск:
 

Форма поиска банка

Название:
МФО:
ЕГРПОУ:
Регион:
Адрес:

Банк Украины: Автокразбанк

Название банка:Автокразбанк
МФО:331100
Телефон:(05366) 79-80-15
Email:info@avtokrazbank.ua
Сайт:http://www.avtokrazbank.ua/
Страна:Украина
Регион:Полтавская область
Город:Кременчуг
Адрес:ул. Киевская 8
Комментарии:Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "АВТОКРАЗБАНК" - банк з солідним досвідом роботи на фінансових ринках, створений у 1993 році, як галузевий банк, який з часом перетворився на універсальну фінансово - кредитну установу з широким спектром сучасних послуг та мережею філій, що планомірно розвивається. ВАТ "АКБ "АВТОКРАЗБАНК" на підставі ліцензії Національного банку України © 147 від 04.10.2001 р. здійснює наступні операції: приймання вкладів від юридичних та фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); лізинг; послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. Згідно з дозволом Національного банку України © 147-1 від 04.10.2001р. "ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" здійснює наступні операції: операції з валютними цінностями: неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; перевезення валютних цінностей та інкасація коштів; операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Також ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" здійснює: діяльність по випуску та обігу цінних паперів (Ліцензія ДКЦПФР Серії АА © 241690 від 17.10.2001 р.); депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (Ліцензія ДКЦПФР Серії АА © 241532 від 13.10.2001 р.). ВАТ "АКБ "АВТОКРАЗБАНК" є членом в таких організаціях та асоціаціях: Асоціація Українських банків; Південноукраїнська торговельно-інформаційна система (організований позабіржовий ринок цінних паперів); Міжрегіональний фондовий союз - єдиний в Україні, діючий депозитарій цінних паперів; Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Міжнародна платіжна система "Укркарт"; Агент міжнародної системи переказів "Western Union"; Українська група користувачів S.W.I.F.T. - системи міжнародних платежів.

Схема проезда к Автокразбанк

Филиалы банка "Автокразбанк"

Автокразбанк ДФ Днепропетровская область Днепропетровск
АВТОКРАЗБАНК Донецкая область Донецк
Автокразбанк Полтавская область Кременчуг
Автокразбанк БФ Киевская область Белая Церковь